Spoed?

Moet uw huisdier direct naar de dierenarts, of kan het nog even wachten?

De onderstaande lijst helpt u bij die beslissing. De veel voorkomende spoedeisende situaties worden besproken, maar u begrijpt dat de lijst nooit 100% volledig kan zijn.

Twijfelt u? Bel ons dan!

Welke praktijk heeft dienst?

10289434_s.jpg
Bel ons direct bij...

… ernstige ademhalingsproblemen

Ademhalen met veel geluid, een blauwe tong, snakken naar adem. Het dier is in paniek en durft niet te gaan liggen.

… ernstig bloedverlies

Bloedingen die niet stoppen. Druk met een vinger of verband op de bloeding. Om de auto tijdens de rit wat schoner te houden is het verstandig om bij oorbloedingen een schone theedoek om de kop binden.

… niet kunnen plassen

Mannelijke dieren die proberen te plassen, maar er komt geen of slechts enkele druppels urine.

… geboorteproblemen

Continu persen (of door uitputting gestopt zijn met persen) gedurende een half uur.

… voortdurend braken en/of diarree

Braken en/of diarree terwijl u ziet dat het dier zieker en zieker wordt.

… wonden

Wonden genezen het best als ze binnen acht uur gehecht worden. Bij diepe wonden van de borst of de buik sowieso direct bellen.

… vergiftigingen

Heeft uw dier gif binnengekregen? Bel direct en neem de verpakking van het vergif mee of schrijf de naam en samenstelling op. Op de site van de LICG staat een overzicht van veel voorkomende vergiftigingen. 

… snel dikker wordende buik

Bel ons direct als uw hond braakt zonder resultaat èn opzwelt achter de ribben.

… acute verlammingen

Bel wanneer uw dier plotseling een of meer lichaamsdelen niet meer kan bewegen.

… voortdurend toevallen

Een dier met een epileptiforme aanval reageert niet op uw stem of geluiden, heeft wijd open ogen, stijve of trillende spieren, speekselt en kan urine verliezen. Bel direct voor advies!

… verkeersongeluk

Heeft uw dier een verkeersongeluk gehad? Bel direct om het te laten controleren op ademhalingsproblemen of inwendige bloedingen, ook als u zelf geen ‘schade' ontdekt.

… oververhitting

Is uw dier oververhit, bijvoorbeeld doordat hij in de auto is achtergebleven? Zo snel mogelijk uw dier op een koele plaats brengen en koelen met lauw water. Belt u daarna ons voor advies.

… botbreuken

Een dier steunt vaak niet op een poot die gebroken is. Ook als een poot een rare stand heeft kan hij gebroken zijn. Bij twijfel is het altijd verstandig om voor controle te komen.

… oogbeschadigingen

Na een kattenkrab of tegen iets scherps lopen kan een oog lelijk beschadigd raken. Ook zeep of andere etsende stoffen kunnen oogbeschadigingen veroorzaken.

Please reload

Bel ons binnen 12 tot 24 uur bij...

… moeilijke ademhaling

Moeite met ademhalen, met of zonder hoesten. Het dier is hierbij niet in paniek.

… niet kunnen ontlasten

Persen op de ontlasting zonder (of met gering) resultaat.

… braken en/of diarree

Meerdere keren braken en/of diarree zonder snel conditieverlies.

… heftige jeuk

Voortdurend heftig krabben, likken en bijten. Het dier verwondt zichzelf.

… korte toevallen

Niet aanspreekbaar, ogen open met wijde pupillen, stijve of trillende spieren, speekselen, urineverlies. De toeval duurt niet langer dan 30 tot 90 seconden.

Please reload